ĐỎ GẠCH

 1. Son Kem Lì Merzy Another Me The First Velvet Tint (#V6)
  150,000 ₫ 190,000
 2. Son Thỏi Merzy Another Me The First Lipstick (#L4)
  160,000 ₫ 190,000
 3. Son Kem Lì Bbia Last Velvet Lip Tint (#12)
  160,000 ₫ 200,000
 4. Son Kem Lì Romand Lip Driver (#03 Flat-Out)
  155,000 ₫ 199,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

HỒNG TÍM
--- Xu Hướng 2018 ---

 1. Son Bút Chì 3CE Maison Kitsune (#Grenadine)
  239,000 ₫ 400,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

CAM ĐẤT

Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

CAM CHÁY

Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

CAM ĐÀO

 1. Son Mamonde Creamy Tint Squeeze Lip (#07)
  165,000 ₫ 180,000
  Hết hàng
 2. Son Kem Lì Forencos Lip Smoothie (#05 - Baby Coral)
  180,000 ₫ 200,000
 3. Son Kem Lì Romand Lip Driver (#05 Overrev)
  155,000 ₫ 199,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

ĐỎ CAM

 1. Son Kem Lì 3CE Velvet Lip Tint (ko tđ) (Child Like)
  219,000 ₫ 400,000
 2. Son Tint 3Ce Take A Layer (#Iron Red)
  249,000 ₫ 369,000
  Hết hàng
 3. Son Bút Chì Retro Classic Lip Crayon (#01 - Orange)
  165,000 ₫ 200,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

HỒNG ĐÀO

 1. Son Mamonde Creamy Tint Squeeze Lip (#08)
  165,000 ₫ 180,000
  Hết hàng
 2. Son Kem Lì 3CE Velvet Lip Tint (ko tđ) (Enjoy Love)
  219,000 ₫ 400,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

HỒNG ĐẤT

 1. Son kem Mamonde Squeeze Lip (#09)
  165,000 ₫
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

CAM HỒNG ĐẤT

 1. Son Kem Lì Bbia Last Velvet Lip Tint (#13)
  160,000 ₫ 200,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

ĐỎ THUẦN

 1. Son Kem Lì 3CE Velvet Lip Tint (ko tđ) (Best Ever)
  219,000 ₫ 230,000
 2. Son Kem Black Rouge Air Fit Velvet (#A03)
  130,000 ₫ 310,000
  Hết hàng
 3. Son Tint 3Ce Take A Layer (#Spicy Red)
  249,000 ₫ 369,000
  Hết hàng
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

ĐỎ ĐẤT

Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

ĐỎ TRẦM

 1. Son Kem Black Rouge Air Fit Velvet (ko tđ) (#A04)
  115,000 ₫ 310,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.
Tư vấn trực tuyến