ĐỎ GẠCH

 1. Son Thỏi Merzy Another Me The First Lipstick (#L4)
  139,000 ₫ 230,000
 2. Son Kem Lì Bbia Last Velvet Lip Tint (#12)
  145,000 ₫ 200,000
  Hết hàng
 3. Son kem Lì Romand Lip Driver (#03 Flat-Out)
  139,500 ₫ 199,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

HỒNG TÍM
--- Xu Hướng 2018 ---

 1. Son bút chì 3CE Maison Kitsune (#Grenadine)
  215,100 ₫ 400,000
 2. Son thỏi Romand Zero Gram (Sweet Pea)
  129,000 ₫ 220,000
  Hết hàng
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

CAM ĐẤT

Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

CAM CHÁY

Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

CAM ĐÀO

 1. Son Mamonde Creamy Tint Squeeze Lip (#07)
  148,500 ₫ 180,000
  Hết hàng
 2. Son thỏi Romand Zero Gram (#Adorable)
  129,000 ₫ 220,000
  Hết hàng
 3. Son Kem Lì Forencos (#05 - Baby Coral)
  162,000 ₫ 200,000
 4. Son kem Lì Romand Lip Driver (#05 Overrev)
  139,500 ₫ 199,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

ĐỎ CAM

 1. Son Tint 3Ce Take A Layer (#Iron Red)
  224,100 ₫ 369,000
  Hết hàng
 2. Son Bút Chì Retro Classic Lip Crayon (#01 - Orange)
  148,500 ₫ 200,000
 3. Son Kem Lì Forencos (#02 - Rosy Orange)
  162,000 ₫ 200,000
  Hết hàng
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

HỒNG ĐÀO

 1. Son Mamonde Creamy Tint Squeeze Lip (#08)
  148,500 ₫ 180,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

HỒNG ĐẤT

 1. Son thỏi Romand Zero Gram (#Dusty Pink)
  129,000 ₫ 220,000
 2. Son kem Mamonde Squeeze Lip (#09)
  165,000 ₫
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

CAM HỒNG ĐẤT

 1. Son Kem Lì Bbia Last Velvet Lip Tint (#13)
  145,000 ₫ 200,000
  Hết hàng
 2. Son Kem Lì Forencos (#04 - Sugar Rose)
  162,000 ₫ 200,000
  Hết hàng
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

ĐỎ THUẦN

Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

ĐỎ ĐẤT

 1. Son Mamonde Creamy Tint Squeeze Lip (#10)
  148,500 ₫ 180,000
  Hết hàng
 2. Son Kem Lì Bbia Last Velvet Lip Tint (#20)
  145,000 ₫ 200,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

ĐỎ TRẦM

 1. Son kem Black Rouge Air Fit Velvet (#A04)
  117,000 ₫ 310,000
  Hết hàng
 2. Son Kem Lì Forencos (#01 - Red Velvet)
  162,000 ₫ 200,000
  Hết hàng
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.
Tư vấn trực tuyến