ĐỎ GẠCH

 1. Son Kem Lì Merzy Another Me The First Velvet Tint (#V6)
  125,000 ₫ 190,000
 2. Son Thỏi Merzy Another Me The First Lipstick (#L4)
  135,000 ₫ 230,000
 3. Son Kem Lì Bbia Last Velvet Lip Tint (#12)
  160,000 ₫ 200,000
 4. Son kem Lì Romand Lip Driver (#03 Flat-Out)
  155,000 ₫ 199,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

HỒNG TÍM
--- Xu Hướng 2018 ---

 1. Son bút chì 3CE Maison Kitsune (#Grenadine)
  239,000 ₫ 400,000
 2. Son Kem Lì 3CE Velvet Lip Tint (#Persistence)
  230,000 ₫ 400,000
 3. Son Kem Lì 3CE Velvet Lip Tint (#Know Better)
  230,000 ₫ 400,000
 4. Son thỏi Romand Zero Gram (Sweet Pea)
  145,000 ₫ 220,000
 5. Son kem 3CE Stylenanda Soft Lip Lacquer (#Midnight Bottle)
  230,000 ₫ 350,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

CAM ĐẤT

 1. Son kem 3CE Stylenanda Soft Lip Lacquer (#Tawny Red)
  230,000 ₫ 350,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

CAM CHÁY

Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

CAM ĐÀO

 1. Son Mamonde Creamy Tint Squeeze Lip (#07)
  165,000 ₫ 180,000
 2. Son thỏi Romand Zero Gram (#Adorable)
  145,000 ₫ 220,000
  Hết hàng
 3. Son Bút Chì Retro Classic Lip Crayon (#06 - Carmine)
  165,000 ₫ 200,000
 4. Son Kem Lì Forencos (#05 - Baby Coral)
  180,000 ₫ 200,000
 5. Son kem Lì Romand Lip Driver (#05 Overrev)
  155,000 ₫ 199,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

ĐỎ CAM

 1. Son Tint 3Ce Take A Layer (#Iron Red)
  230,000 ₫ 369,000
 2. Son Bút Chì Retro Classic Lip Crayon (#01 - Orange)
  165,000 ₫ 200,000
 3. Son Kem Lì Forencos (#02 - Rosy Orange)
  180,000 ₫ 200,000
 4. Son kem Lì Romand Lip Driver (#02 Spotlight)
  155,000 ₫ 200,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

HỒNG ĐÀO

 1. Son Kem Lì 3CE Velvet Lip Tint (Pink Break)
  230,000 ₫ 400,000
 2. Son Mamonde Creamy Tint Squeeze Lip (#08)
  165,000 ₫ 180,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

HỒNG ĐẤT

 1. Son Thỏi 3CE Mood Recipe Matte Lip Color (#221)
  269,000 ₫ 350,000
 2. Son thỏi Romand Zero Gram (#Dusty Pink)
  145,000 ₫ 220,000
  Hết hàng
 3. Son kem Mamonde Squeeze Lip (#09)
  165,000 ₫
 4. Son kem Innisfree Real Fit Matte Liquid (#09)
  170,000 ₫ 250,000
 5. Son Bút Chì Retro Classic Lip Crayon (#05 - Rose)
  165,000 ₫ 200,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

CAM HỒNG ĐẤT

 1. Son Kem Lì Bbia Last Velvet Lip Tint (#13)
  160,000 ₫ 200,000
  Hết hàng
 2. Son Kem Lì Forencos (#04 - Sugar Rose)
  180,000 ₫ 200,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

ĐỎ THUẦN

 1. Son Kem Lì 3CE Velvet Lip Tint (Best Ever)
  230,000 ₫
 2. Son kem Black Rouge Air Fit Velvet (#A03)
  130,000 ₫ 310,000
 3. Son Tint 3Ce Take A Layer (#Spicy Red)
  230,000 ₫ 369,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

ĐỎ ĐẤT

 1. Son Mamonde Creamy Tint Squeeze Lip (#10)
  165,000 ₫ 180,000
 2. Son Kem Lì Bbia Last Velvet Lip Tint (#20)
  160,000 ₫ 200,000
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.

ĐỎ TRẦM

 1. Son kem Black Rouge Air Fit Velvet (#A04)
  130,000 ₫ 310,000
 2. Son kem Innisfree Real Fit Matte Liquid (#07)
  170,000 ₫ 250,000
 3. Son Kem Lì Forencos (#01 - Red Velvet)
  180,000 ₫ 200,000
  Hết hàng
Nhập Mã: LIP18 Giảm Thêm 5%.
Tư vấn trực tuyến